Administracija
Korisnik:
Zaporka:

Skip Navigation Links.

  

 

 

 

Baza sadrži Rješenja, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti:

o   praćenja kvalitete zraka

o   praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

o   provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

o   osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij)

o   praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora unutar svoje registrirane djelatnosti

 

 Autor fotografije: Dejan Raukar 

 Autor fotografije: Dejan Raukar

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb, Hrvatska